Algemene voorwaarden

Inschrijving en cursus

 • De inschrijving wordt aangegaan voor een jaar.
 • Het cursusjaar loopt parallel met het kalenderjaar bestaat uit een voorjaarspakket en een najaarspakket.
  Het vakantierooster van regio Zuid is van toepassing.
 • Een cursusjaar omvat 36 lessen.
  Voor leerlingen die gedurende het cursusjaar instromen zal het cursusgeld en het aantal lessen worden aangepast.
 • Na ontvangst van de factuur dient het verschuldigde lesgeld, van de desbetreffende periode, voor de aangegeven datum te zijn betaald op mijn bankrekening.
 • Bij tussentijdse stopzetting is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of verrekend.
 • Bij ziekte van de docent zal de les worden ingehaald of worden vervangen door een andere docent.
 • Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaat kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Suzanne Welters Music gemaakt worden, om de betalingsverplichting van de leerling te bewerkstelligen, komen ten laste van de leerling.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar zijn BTW-plichtig (21%).